Audicions desembre-07

02-12...M...La Pera (Pedrinyà)
09-12...M...Palamós
."..".....T...Vidreres
16-12...M...Torrent (Sant Llop)
26-12...M...Sant Feliu de Guíxols