Audicions febrer-07

04-02...M...Palamós
."..".....T...Salt