Audicions desembre-06

03-12...M...La Pera (Pedrinyà)
10-12...M...Torrent (Sant Llop)
."..".....T...Vidreres
17-12...T...Sils
26-12...M...Sant Feliu de Guíxols