Audicions octubre-06

01-10...M...Palol de Revardit
."..".....T...Cassà de la Selva
08-10...T...Medinyà
12-10...T...Girona (Pedret)
13-10..MT..Colera (Aplec)
15-10...M...Sta. Llogaia del Terri
28-10...T...Girona (Fires)
29-10...T...Girona (Fires)