Verge del Carme a Palamós (16-07-06)


Un matí on la Cobla va acompanyar la Processó del Carme fins el Port de Palamós.
Un matí emotiu acompanyant la gent del Mar.