Audicions maig-06

01-05...M...Calonge
14-05...M...Llançà
."..".....T...Palamós
21-05..MT..Cassà de la Selva
27-05...T...Sant Feliu de Guíxols
28-05..MT..Mora d'Ebre (Aplec)