Audicions octubre-05

02-10...T...Cassà
03-10...T...Riudellots
12-10...T...Vilobí
15-10...T...Vic
16-10...M...Sta. Llogaia de Terri
23-10...M...Vilademat
29-10...T...Girona (Fires)
30-10...T...Girona (Fires)